சான்றிதழ்

அன்ஹுய் மையத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட FFP2 மடிப்பு முகமூடி, டிஸ்போசபிள் முகமூடி, பாதுகாப்பு உறை மற்றும் நெற்றியில் உள்ள அகச்சிவப்பு வெப்பமானி SGS, CE மற்றும் FDA சோதனைகளில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளது. பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான மருத்துவப் பொருட்களை வழங்குவதை உறுதிசெய்க.

bagasse கரும்பு மேஜை பாத்திரம் சான்றிதழ் தகுதி